Moreval - Adoptie
Hoger rendement door getraind gebruik
van standaard tot op maat ontwikkelde workshops
Dropbox Trainingen 2018-01-31T13:05:20+00:00

Dropbox Trainingen

training

Dropbox Trainingen

Zonder adoptie geen rendement. En zeker bij cloud solutions verdient training extra aandacht. Moreval begeleidt vanaf dag 1 de gekozen oplossing. Introduceert en traint gebruik, zowel on site als off site. Met standaard of op maat gemaakte Dropbox trainingen. Beantwoordt vragen, en assisteert waar nodig. Zodat daadwerkelijke adoptie geborgd wordt binnen de organisatie, want alleen dan kan echt rendement worden gerealiseerd. En worden kosten opbrengsten!

Liefst vooraf bekijkt Moreval hoe de adoptie van de gekozen (cloud) oplossing het beste kan verlopen. Omdat 70 %* van de adoptie bereikt wordt door daadwerkelijk gebruik, ligt hier ons zwaartepunt. Afgestemd op kennisniveau en toepassing adviseren wij een generieke of specifieke training. On site, online of blended. Individueel, per afdeling of per project. Voor administrators, super-users en eindgebruikers. Uiteraard blijft Moreval ook na afloop steeds beschikbaar. Voor coaching, voor vragen, of gewoon, om te horen hoe het gaat.

*Bron: 70:20:10 Framework Explained: Creating High Performance Cultures van Charles Jennings 70 % ervaring in de praktijk, 20 % informeel leren door coaching, 10 % door opleiding en kennis.

training